Czas barbarzyńców: archeologia mody

10 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się wiosenny kurs pt. „Czas barbarzyńców – archeologia mody”, organizowany przez dr. Andrzeja Maciałowicza z Instytutu Archeologii, w ramach Uniwersytetu Otwartego UW.

Żelazna sprzączka do pasa, używana przez ludność ziem Polski w
czasach około narodzenia Chrystusa.

Tematyka zajęć skupiać się będzie na zmienności stroju i stylistyki ozdób starożytnych plemion, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Pierwszy aspekt zostanie przedstawiony jako badania nad historią sztuki użytkowej (mody). Drugi natomiast ma znaczenie kulturoznawcze i stanie się podstawą dla interpretacji o charakterze etnograficznym (zróżnicowanie stroju i ozdób u poszczególnych plemion). Istotnym elementem kursu będzie również omówienie kontaktów, jakie ludność ziem starożytnej Polski utrzymywała z bardziej rozwiniętą cywilizacją Celtów, a następnie z Cesarstwem Rzymskim, co skutkowało m.in. zmianami w miejscowej modzie (procesy tzw. latenizacji i romanizacji). Ponadto omówione zostaną wybrane aspekty technologii wyrobu poszczególnych elementów stroju, w tym misternej biżuterii Gotów.

Wydobyta z grobu zapinka brązowa do spinania szat datowana na I w. po Chrystusie (przedmiot importowany z prowincji Cesarstwa Rzymskiego).

Program kursu obejmuje 30 godzin sobotnich wykładów, połączonych z prezentacją bogatego materiału ilustracyjnego oraz wybranych zabytków lub ich kopii. Tematem zajęć jest rekonstrukcja wyglądu i elementów stroju plemion barbarzyńskich (Celtów, Germanów), zamieszkujących środkową Europę, a w szczególności ziemie polskie, w młodszej epoce żelaza (IV w. przed Chr. – IV w. po Chr.).

Uczestnicy kursu poznają najważniejsze zagadnienia archeologii i historii starożytnej Polski i środkowej Europy (zróżnicowanie kulturowe i etniczne ówczesnej ludności, kontakty międzykulturowe). Na podstawie znajomości najważniejszych ówczesnych prądów stylistycznych, Słuchacze nauczą się rozpoznawać i datować wybrane zabytki archeologiczne (elementy stroju), odkrywane licznie na ziemiach Polski.

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych – rekrutacja już się rozpoczęła! Więcej informacji na stronie: http://www.uo.uw.edu.pl/kursy/kultura_i_sztuka/czas_barbarzyncow

Tags: