Pierwsza wczesnośredniowieczna gliniana pieczęć

Fragment glinianego, owalnego przedmiotu – dotychczas uważanego za pojemnik na pieczęć lub na tłok pieczętny jest według interpretacji archeologów Małgorzaty i Mirosława Andrałojć pierwszą rozpoznaną na terenie Polski wczesnośredniowieczną pieczęcią glinianą, czyli plombą, która służyła do pieczętowania zamknięcia drzwi albo skrzyni – informuje serwis Nauka w Polsce.

Zabytek pochodzi z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, z badań archeologicznych prof. Hanny Kóčki-Krenz z Instytutu Prahistorii UAM.

Pieczęć odkryto go w warstwach z XI-XII wieku noszących ślady pożaru. To dzięki tej katastrofie zabytek się zachował, gdyż glina z której został wykonany wypaliła się. Na jego zewnętrznej, wygładzonej powierzchni zachowały się ślady kilku odciśnięć gemmy.

Według Małgorzaty i Mirosława Andrałojć, dla europejskiej sfragistyki (nauk zajmująca się badaniem pieczęci jako źródeł historycznych – PAP) jest to wyjątkowe odkrycie i może mieć nawet większe znaczenie niż ostatnie znaleziska polskich bulli książęcych.

Więcej i ilustracja w Nauce w Polsce.