Średniowieczne buciki pod bydgoską ulicą

Cztery metry poniżej poziomu ulicy Pod Blankami w Bydgoszczy archeolodzy natrafili na dobrze zachowane drewniane belki będące pozostałością średniowiecznego domu.

Resztki domostwa kryły wiele archeologicznych skarbów. Jednym z ciekawszych znalezisk są dziecięce buciki w całości wykonane ze skóry, w bardzo dobrym stanie.

Archeolodzy odkopali także zdobione ceramiczne naczynie z rysunkiem jeźdźca na koniu z włócznią w ręku. Oprócz tego łupem badaczy padły skóry zwierzęce, tkaniny, narzędzia z żelaza, sierpy, noże, klucz zdobiony miedzią, a także bełty do kuszy i sprzączki do pasków.

Naukowcy znaleźli także odpady postprodukcyjne, co pozwala przypuszczać, że zabudowania są resztką jakiegoś warsztatu.

Znalezione drewno będzie poddane badaniom dendrochronologicznym, co pozwoli ustalić z dość dużą dokładnością rok jego ścięcia.

Na podstawie Gazety Wyborczej Bydgoszcz. Dali zdjęcie.

Tags: