Najciekawsze odkrycia ostatnich lat w województwie śląskim

Według Jacka Owczarka, szefa Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturalnego, miejscem najważniejszych odkryć ostatnich lat w województwie śląskim jest zniszczone po II wojnie światowej, a teraz niemal w całości odrestaurowane dawne opactwo cysterskie w Rudach Raciborskich. Prowadzone tam w latach 90. prace archeologiczne umożliwiły m.in. odtworzenie dwunastu etapów rozbudowy tego jednego z najcenniejszych zabytków regionu.

Pocysterski zespół klasztorno-kościelny w Rudach Raciborskich w 2006 r. Zdjęcie na licencji Creative Commons. Autor Jan Mehlich. (więcej zdjęć)

Owczarek wymienił na dalszych miejscach badania w Zamku Sieleckim w Sosnowcu, które znacznie go postarzyły, kryptę i sarkofagi rodu Reiswitzów w kościele św. Piotra i Pawła w Tworkowie oraz fontannę i sarkofag z czasów rzymskich oraz inne obiekty, które pozwoliły zidentyfikować w pałacu w Kamieńcu elementy wcześniej istniejącego tam średniowiecznego zamku.

Kolejne ważne odkrycia to renesansowe polichromie w drewnianym kościółku w Łaziskach Rybnickich, kompletne wyposażenie zbudowanego w latach międzywojennego Zamku Prezydenta w Wiśle i renesansowe polichromie i napisy w kościele św. Andrzeja w Olkuszu, zakryte potem, co rzadkie, przez dzieła gotyckie.

Owczarek mówił też o dylematach konserwatorów i ich głównych problemach, do których należą woda i wilgoć, brak fachowości, a czasem także parafianie zabytkowego kościoła.

Więcej w sporej i ciekawej depeszy PAP.