Nazca sami sprowadzili na siebie zagładę

W pierwszych stuleciach naszej ery w dolinach na południu Peru prężnie rozwijała się kultura Nazca znana najbardziej z tajemniczych linii pozostawionych na płaskowyżu o tej samej nazwie. Zdaniem naukowców tworzący ją ludzie sami doprowadzili do swojej zagłady.

Nazca_irrigation_01

Pozostałości systemu irygacyjnego Nazca używane są po dziś dzień. Zdjęcie na licencji Creative Commons. Autor: sancho panza’s photos.

Tereny, na których żyli Nazca, nie są zbyt dogodne do życia. By uzyskać zadowalające plony konieczne jest stworzenie systemu nawadniającego, co też Nazca ze sporym sukcesem uczynili. Jednak w pewnym momencie przedobrzyli z rozwojem rolnictwa.

By uprawiać coraz więcej bawełny i kukurydzy, Nazca przez wiele pokoleń wycinali miejscowe lasy, w których rosły drzewa huarango (odmiana akacji). Nie wiedzieli, że tylko dzięki tym drzewom okoliczne tereny nie zamieniły się w pustynię.

Huarango są bowiem idealne do ożywiania pustynnych terenów. Zwiększają żyzność ziemi i wilgotność, a swoimi niezwykle długimi korzeniami chronią ziemię przed rozmyciem podczas ulew i powodzi.

Zdaniem naukowców krytyczny punkt Nazca przekroczyli około 500 r. n.e. Drzew było już zbyt mało, by mogły zapobiec niszczycielskim skutkom powodzi, którą przyniosły ulewy. Woda zniszczyła pola i rozmyła wiele kanałów nawadniających. W efekcie stworzone w miejscu lasów pola szybko zamieniły się w pustynię, a kultura Nazca upadła.

– Błędy przeszłości dają nam ważną lekcję dotyczącą zarządzania suchymi terenami o kruchej równowadze ekologicznej – mówi autor badań Oliver Whaley, z królewskich Ogrodów Botanicznych w Kew (Londyn). Wyniki badań opublikowano w Latin American Antiquity.

Na podstawie Telegraph.co.uk.

Aktualizacja

O bardzo podobnych wynikach badań napisało w 2011 Discovery News.