Seria niespodzianek podczas badań Wzgórza Zamkowego w Grudziądzu

Pozostałości krzyżackiego zamku, słowiańskiej osady i łużycką ceramikę odkryli archeolodzy tego lata na Wzgórzu Zamkowym w Grudziądzu.

Grudziądz_Zamek

Południowe skrzydło grudziądzkiego zamku według litografii z XVIII w.

O istnieniu na grudziądzkim wzgórzu ruin zamku zbudowanego w drugiej połowie XIII w. wiedziano od zawsze, więc odkrycie kolejnych jego pozostałości nie było żadnym zaskoczeniem. Zespół, którym kierował dr Marcin Wiewióra z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odsłonił m.in. wnętrza piwnic, klatkę schodową oraz kamienny bruk. Są one pozostałością zachodniej partii południowego skrzydła zamku, która w wyniku katastrofy budowlanej w 1388 r. częściowo się zawaliła i runęła w dół skarpy wiślanej. W wykopach archeologów ukazał się też filar kamienno-ceglany – jedyny zachowany fragment krużganka dziedzińca zamku oraz bliżej niezidentyfikowane relikty pomieszczeń.

Bardziej niespodziewane odkrycia pojawiły się we wschodniej części zamku, gdzie kryły się ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Badacze przypuszczają, że na wzgórzu była ufortyfikowana osada grodowa, ale jej obwarowania Krzyżacy całkowicie zniwelowali podczas budowy zamku. Zachowały się za to relikty zabudowy z paleniskami i to nie tylko we wschodniej części zamku. Dobrze zachowane ślady chaty z paleniskiem datowane na połowę XI wieku archeolodzy odkryli też pod piwnicami południowego skrzydła zamku.

Prawdziwą niespodzianką było jednak odkrycie na wzgórzu śladów ludzi, którzy żyli setki lat przed średniowieczem. W wykopach ulokowanych nieco za południowym krańcem zamku archeolodzy natrafili na ślady osadnictwa z okresu halsztackiego, związane z kulturą łużycką. Wykopali kilkaset fragmentów naczyń ceramicznych – datowanych wstępnie na schyłek epoki brązu i wczesną epokę żelaza, a także kości zwierzęce oraz fragment ludzkiej czaszki umieszczony w naczyniu, co może świadczyć o rytualnym charakterze obiektu.

Kolejną, już nie tak miłą niespodzianką było pięć uzbrojonych pocisków moździerzowych, które leżały na stosunkowo niewielkim obszarze w pobliżu wschodniego skrzydła zamku.

Więcej w Nauce w Polsce.