Archeolodzy badają grodzisko w Tumie pod Łęczycą

Łódzcy archeolodzy zakończyli pierwszy etap badań na terenie wczesnopiastowskiego grodziska w Tumie pod Łęczycą. – W przebadanych partiach wałów udało się nam odkryć drewniano-ziemne konstrukcje. Jest to drewno pochodzące sprzed około tysiąca lat – powiedziała PAP Grażyna Przanowska z Muzeum Archeologicznego i Etnologicznego w Łodzi.

Tum_kolegiata_2-2

XII-wieczna Archikolegiata w Tumie. Zdjęcie na licencji Creative Commons. Autor: Albertus teolog

Podczas wykopalisk archeolodzy natrafili też na wiele zabytków z okresu świetności Tumu. Są wśród nich m.in. groty strzał, zdobione srebrem żelazne ostrogi, bogate aplikacje odzieży, elementy strojów, noże, pierścienie wykonane ze szkła oraz srebra i złota, a także narzędzia kowalskie.

Według badaczy pierwsze grodzisko w Tumie powstało w czasach Mieszka I, czyli z końcem X wieku. Największy rozkwit grodu nastąpił w drugiej połowie XI wieku, a zwłaszcza w XII wieku.

Po zakończeniu prac archeologicznych, grodzisko ma zostać zrekonstruowane. Razem z leżąca w pobliżu Archikolegiatą romańską z połowy XII w. wejdzie w skład parku archeologicznego.

Więcej w Nauce w Polsce.

Tags: