Wczesnośredniowieczne "skandynawskie" groby spod Włocławka

Niesamowitego odkrycia dokonali archeolodzy z Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (IAE PAN), Oddział w Poznaniu i Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ).

W miejscowości Bodzi koło Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie) odkopali największe cmentarzysko z grobami typu skandynawskiego, z rozpoznanych dotychczas na terenie Państwa Piastów

– To odkrycia o randze europejskiej, gdyż przebadane groby komorowe z końca X lub I poł. XI wieku wykonane są w typie skandynawskim. Tak wielkie cmentarzysko pozostaje bez analogii na terenie Polski. Cechuje je niezwykle bogate wyposażenie, które wskazuje na wysoki status społeczny pochowanych w nich osób – powiedziała Nauce w Polsce dr Iwona Sobkowiak-Tabaka, kierownik Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego IAE PAN w Poznaniu.

Znane są podobne pochówki (np. z Kałdusu czy Sowinek), ale występowały jedynie pojedynczo. Ich nagromadzenie w Bodzi jest sporym zaskoczeniem dla archeologów i historyków.

Archeolodzy przebadali aż kilkadziesiąt grobów komorowych, w których spoczywali zarówno mężczyźni, jak i kobiety, czasem wspólnie z dziećmi. Ciała składano do drewnianych skrzyń z żelaznymi okuciami. O zamożności pochowanych świadczy choćby odkryty fragment jedwabnej tkaniny.

Na ostatnią drogę większość zmarłych wyposażono w żelazny nóż położony obok lewej dłoni oraz monety (siekańce) włożone do ust. Łącznie archeolodzy znaleźli 50 monet. W grobach odkryli też m.in. miecz, czekan, brązową wagę szalkową i biżuterię z różnych materiałów. Wiele zabytków pochodzi ze wschodniej Europy.

Cmentarzysko przylegało do osady wczesnośredniowiecznej, istniejącej – zdaniem badaczy – w tym samym czasie, gdy funkcjonowało cmentarzysko.

– Charakter pochówków i ich wyposażenie wskazuje na wysoki status społecznych spoczywających tam ludzi. Najprawdopodobniej byli to członkowie świeckiej elity państwa wczesnopiastowskiego – uważa dr Iwona-Sobkowiak. Pobliski Włocławek Gall Anonim wymieniał pośród najważniejszych grodów Bolesława Chrobrego.

Dużo więcej w Nauce w Polsce.

O cmentarzysku z Bodzi z pewnością usłyszymy jeszcze wiele razy. Jest to bowiem odkrycie, które przez dziesiątki lat będzie przewijało się w dyskusji o wpływie ludności pochodzenia skandynawskiego na powstanie Państwa Piastów. Jak gorąca jest to kwestia, możecie sprawdzić choćby w komentarzach do tego wpisu.