Archontiko: niezwykle bogate cmentarzysko starożytnych Macedończyków

Dwa brązowe hełmy ze złotymi aplikacjami, mnóstwo broni z żelaza, posążki, wyroby garncarskie oraz pośmiertne ozdoby ze złotej folii znaleźli archeolodzy w kolejnych 50 grobach, które odkryli na starożytnym cmentarzysku Archontiko.

Cmentarzysko znajduje się niedaleko antycznej Pelli, w której urodził się Aleksander Macedoński. Jej ruiny leżą w pobliżu współczesnych Salonik.

Ozdoby ze złotej blachy, które specjalnie wykonywano dla niektórych zmarłych, przykrywały ich usta i klatki piersiowe.

Groby pochodzą z VII-V w. p.n.e. Nie są to pierwsze pochówki odkryte na tym cmentarzysku. W ciągu ostatnich 9 lat archeolodzy ich już 965. Szacują, że to zaledwie 5 procent całego stanowiska.

Szczególnie imponujące były złote ozdoby odkryte w ubiegłym roku (polecam zdjęcia).

Układ grobów wskazuje, że bogaci członkowie macedońskiej arystokracji dostawali na cmentarzysku najlepsze miejsca. Znaleziska dowodzą też znacznego poziomu zamożności oraz istnienia rozwiniętego handlu. Szczególnie dużo dóbr luksusowych pojawia się już w połowie V wieku p.n.e., a więc na długo przed epoką Filipa II i Aleksandra Macedońskiego.

O tegorocznym odkryciu napisałem na podstawie depeszy agencji AP (bez zdjęć) i ANA (dali zdjęcie jednego hełmu).