Krzyżacki zamek w Osieku

Pozostałości krzyżackiego zamku w Osieku k. Starogardu Gdańskiego odkryli archeolodzy z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

wykop4

Odsłonięte ruiny zamku. Fot. WUOZ w Gdańsku

Dzięki m.in. odsłoniętym fundamentom, wiemy teraz, jak w przeszłości wyglądał. To jednak nie koniec odkrywania jego sekretów. Archeolodzy zamierzają dotrzeć do piwnic fortecy. Niewykluczone też, że w czasie następnych badań archeolodzy odkryją słowiański gród, który mógł znajdować się w tym miejscu zanim Krzyżacy wybrali Osiek na swoją siedzibę.

Konserwator wojewódzki postanowił wpisać relikty odkrytego właśnie zamku do rejestru zabytków województwa pomorskiego.

W dawnych źródłach nie znajdziemy wielu informacji o zamku w Osieku. Do dziś nie zachowały się na jego temat żadne ryciny. O obecności zamku na małym półwyspie położonym w pobliżu północnego brzegu jeziora Kałębie świadczył jedynie wystający znad ziemi mały murek.

wykop5

Warownię wzniesiono dość późno, bo na przełomie XIV i XV wieku. Zamek, wyposażony nawet w broń palną na kamienne kule miał strategiczne znaczenie, zwłaszcza podczas wojny trzynastoletniej. Po walkach i potyczkach rycerstwa polskiego z rycerzami Zakonu Krzyżackiego, ci ostatni podpalili swoją warownię i przez wody jeziora uciekli w kierunku Starogardu. Zamek opanowali Polacy. Własnością królów polskich pozostał do pierwszego rozbioru Polski, w 1772 roku.

Co ciekawe, gdy warownia stała się siedzibą polskich starostów, jednym z nich był Jan Sobieski, późniejszy król Polski.

Przez wieki zamek przebudowywano. Z rozkazu pruskiego króla Fryderyka II, w końcu XVIII wieku rozebrano go, a z pozyskanej cegły zbudowano koszary w Starogardzie Gdańskim.

Na podstawie materiałów prasowych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.

Tags: