Komunikat IAE PAN dotyczący studiów doktoranckich

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza z dniem 8 czerwca nabór kandydatów do niestacjonarnego, płatnego Studium Doktoranckiego w zakresie archeologii i etnologii.

Doktorantom zapewniamy opiekę najwybitniejszych specjalistów wymienionych dziedzin.

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem Studium Doktoranckiego dostępnym na stronie internetowej IAE PAN, a następnie przekazanie odpowiednich dokumentów (patrz punkt 6 regulaminu) kierownikowi Studium Doktoranckiego, doc. dr hab. Dariuszowi Główce do poniedziałku, 28 września 2009 roku.

Wysokość opłaty za jeden rok studiów wynosi 2200 zł (1100 zł za semestr).

O terminach rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się do 23 października 2009, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. W tym samym trybie zostaną również powiadomieni o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją informacji udziela Kierownik Studium, doc. dr hab. Dariusz Główka (IAE PAN, 00-140 Warszawa, Al. Solidarności 105, pokój 310, glowka@iaepan.edu.pl)

Zachęcamy i zapraszamy.

Dyrektor IAE PAN
Prof. dr hab. Andrzej Buko