Dwie osady

Jedna pochodzi z wczesnego średniowiecza, a druga z XVII w. Tę starszą archeolodzy odkryli w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego. Tę młodszą w Nowej Wsi koło Włocławka. Obie w związku z budową nowych dróg.

– Natrafiliśmy na około 40 obiektów pochodzących z okresu wczesnego średniowiecza, z przełomu X i XI w – mówi kaliski archeolog Grzegorz Gmyrek, który nadzoruje prace w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego. Są to obiekty o różnej wielkości – od jam i palenisk po duże budowle mieszkalne i gospodarcze. Bardzo intrygującym odkryciem jest nietypowa studnia drewniano-kamienna, a także zagadkowe rozległe bruki kamienne.

Archeolodzy znaleźli też liczne przedmioty codziennego użytku, a wśród nich prostokątne naczynie gliniane służące do prażenia ziaren. Osada najpewniej spłonęła podczas jakiegoś ataku na co wskazują znalezione groty strzał.

W Nowej Wsi pod Włocławkiem archeolodzy szykujący trasę dla autostrady A1 natrafili natomiast na pozostałości konstrukcji słupowych, pieca do pieczenia chleba, studnie z dębową cembrowiną , kilka piwniczek i układ zabudowy charakterystyczny dla XVII wiecznej, drewnianej architektury folwarcznej wsi kujawsko-dobrzyńskiej

Podczas ostatniego sezonu w 2008 roku archeolodzy przebadali 40 arów powierzchni stanowiska. Pozyskano łącznie ok. 75 tys. fragmentów ceramiki oraz kilkanaście fragmentów glinianych kafli, które prawdopodobnie mogą pochodzić z warsztatu produkującego piece na potrzeby okolicznych dworów i pałaców.

Pod XVII w. zabudowaniami archeolodzy pracujący pod kierunkiem Michała Góry z Pracowni Badań Archeologicznych TRB dr. Seweryna Rzepeckiego z Łodzi odkryli też obiekty średniowieczne i neolityczne (m.in. topór kamienny).

Więcej w Nauce w Polsce (osada średniowieczna i osada XVII-wieczna).

A jak ktoś chciałby trójcy, to może poczytać o osadzie z przełomu neolitu i epoki brązu, ale z Anglii.