Kolejna pozostałość po średniowiecznym Bytomiu

Dobrze zachowane pozostałości XV-wiecznej studni lub szybiku górniczego odkryto podczas prac budowlanych w śródmieściu Bytomia na Górnym Śląsku.

Na pierwsze ślady obiektu natrafiono w lutym tego roku. Z wykopu koparka wydobyła deski. Ich analiza dendrochronologiczna w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie wykazała, że dąb, z którego je zrobiono ścięto w 1430 r.

W ostatnim czasie odsłonięto zbudowaną z takich samych desek dobrze zachowaną i prawie kompletną konstrukcję sięgającą na głębokość 7 m. Deski zachodzą jedna na drugą i tworzą coś w rodzaju konstrukcji zrębowej. Jeśli jest to górniczy szybik, to najpewniej był związany z wydobywaniem rud srebra i ołowiu. Przeznaczenie obiektu mają ustalić przyszłe badania.

Śródmieście Bytomia już wcześniej było miejscem ciekawych odkryć archeologicznych. W końcu lat 90. na tamtejszym rynku archeolodzy odkryli m.in. świetnie zachowane pozostałości średniowiecznego targowiska. Odkryto też m.in. pozostałości XIV-wiecznych piwnic, fundamenty i piwnice średniowiecznego ratusza, pozostałości renesansowych kamienic i ślady ulicy z drewnianą nawierzchnią.

Więcej w depeszy PAP opublikowanej przez Gazeta.pl.