Popiersie Nefretete to falsyfikat?

Twierdzi tak historyk sztuki ze Szwajcarii Henri Stierlin. Jego zdaniem twórcą falsyfikatu był niemiecki archeolog Ludwig Borchardt, któremu przypisuje się odkrycie słynnego portretu.

nefertiti_berlin

Według Stierlina o fałszerstwie świadczy niedokończone oko królowej. Jak tłumaczy Egipcjanie nie pozwoliliby sobie na takie „okaleczenie” portretu z powodów religijnych. Wskazuje też, że ramiona władczyni ucięto pionowo, a Egipcjanie robili to poziomo. Szwajcar uważa też, że twarz Nefretete ukazano zgodnie z manierą charakterystyczną dla sztuki secesyjnej popularnej na początku XX wieku.

Kolejny argumentem historyka jest fakt, że francuscy archeolodzy uczestniczący w wykopaliskach, podczas których miano znaleźć rzeźbę, nie wspominają o niej, co jest dziwne w przypadku tak wspaniałego znaleziska.

Stierlin twierdzi, że Borchardt chciał m.in. testować na posągu starożytne pigmenty, które znalazł podczas wykopalisk. Jednak gdy w grudniu 1912 r. archeolodzy pokazali Nefretete niemieckiemu księciu, ten był tak zachwycony w jego ocenie oryginalną rzeźbą, że bali się powiedzieć prawdę. Niestety Stierlin nie podaje źródła tej informacji.

Neues Museum w Berlinie, w którego zbiorach znajduje się Nefretete, nie skomentowało na razie poglądów Stierlina.

Na podstawie BBC.

Puste oko zazwyczaj tłumaczy się tym, że rzeźba jest niedokończona, albo że miała służyć jako materiał szkoleniowy dla młodych adeptów rzeźbiarstwa.

Co do braku informacji o odkryciu rzeźby, to dotychczas tłumaczono to tym, że Borchardt ukrył ten fakt, by wywieźć zabytek z Egiptu. Tamtejsze służby archeologiczne miały bowiem prawo zatrzymać połowę znalezionych przedmiotów i tak pięknej rzeźby na pewno nie pozwoliłyby wywieźć. Od ponad 80 lat Egipt domaga się zwrotu jego zdaniem przemyconego zabytku. Więcej o wywiezieniu Nefretete.

Polecam też tekst o urodzie Nefretete.

Tags: