Przeworska osada spod Wrocławia

W Magnicach koło Wrocławia archeolodzy odkryli dość wyjątkową osadę kultury przeworskiej, która była zamieszkana od końca I do początku IV wieku n.e.

Wykopaliska miały miejsce w 2007 roku w ramach badań ratowniczych związanych z budową autostradowej obwodnicy Wrocławia. Jednak specjalistyczne analizy skończono niedawno.

– Osada składała się z co najmniej 3 skupisk zagłębionych w ziemi budynków, natomiast w części centralnej wsi ulokowano plac na którym znajdowały się studnie i część palenisk – opisuje stanowisko dr Justyna Baron z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, która kierowała badaniami.

Zaskoczeniem dla archeologów był typ budynków, gdyż w kulturze przeworskiej zazwyczaj stosowano naziemne konstrukcje słupowe.

W studni archeolodzy znaleźli depozyty, które symbolicznie kończyły użytkowanie obiektu – żarno i końską czaszkę. Taki zwyczaj znany był w Europie Środkowej już od neolitu.

Więcej i zdjęcia w Nauce w Polsce.