Obozowisko łowców reniferów z Lubelszczyzny

Klementowice, mała wieś w powiecie puławskim, to jedno z najciekawszych pod względem archeologicznym miejsc Lubelszczyzny. W latach 80. ubiegłego wieku odkryto tu cmentarzysko z grobami kultury amfor kulistych (datowane są na ok 2490-2225 p.n.e.) oraz kultury pucharów lejkowatych. Badacze ustalili również, że dużo wcześniej tereny te zamieszkiwali łowcy reniferów.

– Obecność w tym miejscu reliktów obozowiska łowców reniferów sprzed około 13 tys. lat, potwierdzona została już na początku lat 80. XX wieku. Wykopaliskowo rozpoznano wówczas niewielką część przypuszczalnego zasięgu stanowiska, odkrywając ponad 7 tys. zabytków krzemiennych i kamiennych. Charakterystyczne formy narzędzi krzemiennych, pozwalają powiązać je z podobnymi zabytkami, znalezionymi na Morawach oraz w środkowych Niemczech – tłumaczy Tadeusz Wiśniewski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej w Lublinie, który od kilku sezonów prowadzi prace archeologiczne w okolicach Klementowic.

Po 25 latach, w listopadzie 2007 roku, władze Instytutu Archeologii UMCS postanowiły wznowić badania terenowe w rejonie Klementowic, by w pełni rozpoznać cenne stanowisko, a także poznać panujące 13 tys. lat temu warunki środowiskowe.

Założycieli obozowiska utożsamia się z archeologiczną kulturą magdaleńską. Wykształciła się ona około 17 tys. lat temu na terenach południowo-zachodniej Francji. W czasie kolejnych pięciu tysiącleci rozwoju i stopniowej ekspansji na coraz to odleglejsze tereny, ludność tworząca tę kulturę opanowała niemalże całą strefę wyżynną i górską Europy, docierając również w okolice Klementowic.

– To jedno z najciekawszych stanowisk na ziemiach polskich wiązanych z kulturą magdaleńską oraz najdalej w kierunku północno-wschodnim wysunięty punkt osadnictwa tej kultury w Europie – mówi o Klementowicach Wiśniewski.

Podstawowym sposobem zdobywania pożywienia przez użytkowników obozowiska były polowania na stada reniferów. Oprócz mięsa dostarczały one wielu cennych surowców – np. skór na pokrycie szałasów czy kości i rogów do wyrobu broni i narzędzi.

Archeolodzy zaczęli nową fazę badań od krótkich, tygodniowych prac weryfikacyjno-sondażowych pod koniec 2007 roku. W październiku 2008 roku przeprowadzili dalsze prace.

Naukowcy częściowo rozpoznali wcześniej nieznany obszar obozowiska, skąd pozyskali ponad 2 tys. zabytków krzemiennych i kamiennych, w tym ponad 200 narzędzi. Zachęciło ich to do dalszych poszukiwań, które będą kontynuowanie w tym roku.

Więcej w Nauce w Polsce.