Homo sapiens pojawił się 80 tysięcy lat wcześniej?

Współcześni ludzie mogli pojawić się aż 80 tysięcy lat wcześniej niż dotąd sądzono – wyniki z nowego datowania zaawansowanych narzędzi kamiennych, które odnaleziono w Etiopii.

Narzędzia (m.in. małe ostrza) odkryto już w latach 70. na stanowisku Gademotta w Rowie Abisyńskim. Jednak dopiero teraz zastosowanie nowoczesnej techniki datowania ujawniło, że narzędzia są dużo starsze niż najstarsze znane szczątki Homo sapiens.

Datowanie metodą fuzji laserowej argon-argon wykazało, że warstwa popiołu wulkanicznego, w której znaleziono narzędzia ma 276 tys. lat. Tymczasem najstarsze znalezione szczątki przedstawiciela naszego gatunku, również z Etiopii, mają 195 tysięcy lat.

Jest to zaskakujące ponieważ poziom wykonania narzędzi wskazuje na to, że ich twórcy mieli bardzo rozwinięte umiejętności kognitywne (czyli obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz zręczne palce. Z tego powodu naukowcy wiązali te narzędzia z Homo sapiens.

Teraz należy brać pod uwagę dwie możliwości. Albo Homo sapiens pojawił się wcześniej, niż na to wskazują najstarsze odkryte kości, albo jego poprzednicy nie byli aż tak prymitywni, jak sądzono.

Wyniki badań ukazały się w grudniowym numerze magazynu „Geology”.

– Nowe datowanie narzędzi z Gademotta zmienia nasz sposób myślenia o ewolucji człowieka, ponieważ pokazuje, że sytuacja jest bardziej skomplikowana niż myśleliśmy – komentuje Laura Basell, archeolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego. – Nie da się tak po prostu powiązać pewnych gatunków z określonymi technologiami i ułożyć ich w linię od archaicznych do współczesnych.

Na podstawie National Geographic.