Odkryto wały średniowiecznego Lubaczowa

Pozostałości drewniano-ziemnych umocnień, najprawdopodobniej z początków XIII wieku, odkryli w Lubaczowie (Podkarpacie) archeolodzy z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie.

Chroniące podgrodzie fortyfikacje są w dobrym stanie dzięki wysokiemu poziomowi wód gruntowych. Zakonserwowały one drewno (belki fortyfikacji zachowały się do czwartego poziomu) i inne elementy organiczne (np. tkaniny).

Archeolodzy spore nadzieje wiążą z badaniami fosy, która pełniła w średniowieczu funkcję śmietnika. Największym dotychczas odkryciem jest XII-wieczny, typowy dla Rusi Kijowskiej, brązowy enkolpion – relikwiarz, w którym dawni dostojnicy kościelni, a także majętne osoby świeckie nosiły na piersi relikwie Krzyża lub Pisma Świętego.

Archeolodzy odkopali też m.in. wczesnośredniowieczne naczynia ceramiczne, przedmioty z żelaza, groty bełtów, kusze, ostrogi, szklane pierścionki i bransolety, a także grzebienie z kości zwierząt. Większość tych przedmiotów jest typowa dla Rusi średniowiecznej.

Prace archeologiczne w Lubaczowie potrwają kilka lat.

Na podstawie Naszego Dziennika. Dali zdjęcie fragmentu umocnień.

Tags: