Polacy w poszukiwaniu nieznanych starożytności Fenicji

29 zupełnie nieznanych stanowisk archeologicznych odkryli tego lata archeolodzy z Polsko-Libańskiej Misji Archeologicznej „Eschmoun” w dolinie rzeki Auali w południowio-zachodnim Libanie.

auali

Badania archeologiczne w dolinie Auali, Liban. Fot. O. Wasilewska

Dolina rzeki Auali to obszar sięgający przedmieść nadmorskiego miasta Saida – starożytnego Sydonu (znanego między innymi z Biblii), jednego z najważniejszych portów Fenicji. Tereny te pozostawały do tej pory nieprzebadane pod względem archeologicznym. Podczas tegorocznej kampanii archeolodzy z Polski, którymi kierowali dr Krzysztof Jakubiak z Instytutu Archeologii UW i Michał Neska z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, zlokalizowali aż 29 nieznanych stanowisk archeologicznych.

Część z nich to wykute w skalnym podłożu nekropole z okresu rzymskiego, używane między I i IV w. n.e.. Ich odkrycie doprowadziło archeologów do jeszcze starszego znaleziska. Okazało się, że skalne groby wykuwano w kamieniołomach, z których korzystano już na początku I tysiąclecia p.n.e. Najprawdopodobniej właśnie stąd pozyskiwano kamień używany przy wznoszeniu różnych budowli w niedalekim mieście Sydon a wiadomo, że w początkach I tysiąclecia Fenicjanie podejmowali zakrojone na wielką skalę inwestycje takie, jak choćby budowa znajdującej się u wylotu badanej przez polską misję doliny świątyni fenickiego boga uzdrowiciela – Eszchmuna, głównego bóstwa Sydonu.

Poza nekropolami skalnymi oraz licznymi śladami wydobycia kamieni Polacy odnaleźli także kilkanaście osad pochodzących głównie z okresu późnorzymskiego (IV-VI wiek naszej ery). Archeolodzy ustalili, że część z tych osad była zamieszkana nawet wcześniej, to jest w czasach hellenistycznych, między III i I p.n.e. W kilku osadach odnaleziono ślady tłoczni oliwy, z produkcji której słynął nie tylko region Sydonu, ale i cała Fenicja. Zlokalizowane w dolinie osiedla, jak przypuszczają polscy archeolodzy, stanowiły zaplecze gospodarcze Sydonu.

Polacy uczestniczą w misji „Eschmoun” od 2004 roku w ramach akcji ratunkowej. Badane tereny mają być zalane w związku z budową tamy.

Na podstawie materiałów udostępnionych przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej. Autorem oryginalnego tekstu jest dr Krzysztof Jakubiak.

Archeolodzy, pochwalcie się odkryciami!