Znaleźli potomków Fenicjan

Fenicjanie byli semickim ludem żyjącym na terenach dzisiejszego Libanu i Syrii. W pierwszej połowie I tysiąclecia p.n.e. skolonizowali rozległe obszary nad Morzem Śródziemnym osiedlając się na Cyprze, Malcie, Sycylii, w Afryce Północnej i Hiszpanii.

Jednak historia była dla nich bezwzględna. Ich kultura nie wytrzymała starcia z Rzymem i całkowicie zniknęła zostawiając jednak bezcenne dziedzictwo w postaci choćby alfabetu.

Najnowsze badania genetyczne wykazały, że Fenicjanie zostawili też po sobie wielu potomków, którzy żyją po dziś dzień. Co 17 mężczyzna z terenów zamieszkanych niegdyś przez Fenicjan ma ich geny.

Naukowcy zbadali kod genetyczny z chromosomu Y 1330 mężczyzn z rodzin żyjących od co najmniej trzech pokoleń w dawnych fenickich centrach w Syrii, Tunezji, Maroku, Cyprze, Palestynie i Malcie (dane z Libanu mieli z innych badań). Zidentyfikowali siedem spokrewnionych linii genetycznych z tych obszarów, które wskazują na fenickich przodków.

W rzeczywistości potomków Fenicjan może być jeszcze więcej, ponieważ chromosom Y pozwala ustalić jedynie męskich przodków.

Wyniki badań ukazały się w najnowszym numerze „American Journal of Human Genetics„.

Badania te pokazują jak trwałe jest dziedzictwo genetyczne oraz jak zawiłe i w pewnym sensie umowne są kwestie narodowości. Fenicjanie już w starożytności na wielu skolonizowanych terenach byli mniejszością, ich język i kultura wymarły jakieś 2000-1500 lat temu, a wciąż duży odsetek ludzi ma w swoich żyłach ich krew. Złośliwym wybrykiem historii jest to, że są to ludzie różnych kultur, wyznań i języków, którzy uznają się nawzajem za innych i obcych.