Podziemne świątynie Majów

11 niewielkich kamiennych świątyń odkryli archeolodzy w kompleksie częściowo zalanych wodą podziemnych jaskiń na Jukatanie. Natrafili też na ludzkie szczątki, będące być może pozostałością po krwawych ofiarach.

Zdaniem naukowców Majowie wierzyli, że miejsce to jest wejściem do podziemnego świata zwanego Xibalba.

Zgodnie z eposem Popol Vuh spisanym przez lud Kicze, gwatemalskich potomków Majów, droga do Xibalba była bardzo niebezpieczna. Trzeba było pokonać rzeki pełne skorpionów, krwi i ropy oraz ciemne domy ze stadami nietoperzy. Dusze zmarłych wiódł tą trasą mityczny pies, który widział w ciemności.

Podczas trwających pięć miesięcy wykopalisk archeolodzy znaleźli także wyryte na kamieniach inskrypcje oraz pozostawione dla zmarłych ceramiczne naczynia. Większość z nich pochodziła z lat 700-850 n.e. Najstarszy dzban miał 1900 lat.

Już wcześniej naukowcy odnaleźli kilka innych miejsc, które Majowie uznawali za wejścia do podziemnego świata.

Na podstawie Yahoo/Reuters. Zdjęcie.

Jukatan słynnie z ciągnących się pod ziemią wspaniałych jaskiń, które woda wyżłobiła z wapiennych skałach. Przyciągają one nurków i spaleologów z całego świata.