Znamy całkowity zapis mtDNA neandertalczyka

Naukowcy odczytali litera po literze całkowity zapis genów mitochondrialnych z kości neandertalczyka.

Dokonał tego zespół z Instytutu Ewolucyjnej Antropologii Maksa Plancka w Lipsku, którym kierował szwedzki profesor Svante Pääbo. W dzisiejszym wydaniu czasopisma „Cell” (pdf pracy) naukowcy opublikowali pracę rzucającą światło na dzieje neandertalczyka i nasze pokrewieństwo z nim.

Uczeni wzięli pod lupę tzw. mitochondrialne DNA (mtDNA), które uzyskali ze znalezionej w 1980 r. w chorwackiej jaskini Vindija kości neandertalczyka sprzed 38 tys. lat temu.

Najważniejsza obserwacja jest taka, że zakres zmian w mtDNA człowieka i zakres zmian w mtDNA neandertalczyka nie pokrywają się. Z tego można z kolei wysnuć aż trzy wnioski.

* Po pierwsze, neandertalczyk i Homo sapiens to dwa odrębne gatunki. (…)

* Po drugie, mimo że różnice w mtDNA człowieka i neandertalczyka są spore, nie da się wykluczyć, że w ograniczonym zakresie krzyżowaliśmy się między sobą. (…)

* Po trzecie, udało się potwierdzić, że ostatni wspólny przodek człowieka i neandertalczyka żył ok. 660 tys. lat temu plus/minus 140 tys. lat (taki wniosek uczeni wyciągnęli już kilka lat temu z innych badań genetycznych).

Kolejna ciekawa obserwacja dotyczy jednego z 13 białek kodowanych przez mtDNA zwanego fachowo drugą podjednostką oksydazy cytochromu c. Okazało się bowiem, że od chwili, gdy linia prowadząca do współczesnego człowieka oddzieliła się od linii neandertalczyka, w ludzkiej oksydazie zachodziła jedna zmiana po drugiej, a tymczasem w neandertalskiej nie działo się prawie nic. Dlaczego i jakie to miało znaczenie – uczeni nie mają pojęcia.

Więcej w „Gazecie Wyborczej„. Warto przeczytać!