Gród obronny wyrósł na Górze Birów

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej pojawiła się nowa atrakcja turystyczna – na Górze Birów w Podzamczu koło Ogrodzieńca zrekonstruowano drewniany gród obronny z przełomu XIII i XIV wieku.

Twierdzę tworzy zespół budynków, a wśród nich: wieża bramna, wieża strażnicza z wałem skrzyniowym, wieża obserwacyjna oraz chata, w której prezentowane są znalezione tu zabytki archeologiczne.

Góra Birów znajduje się niedaleko ruin Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu.

– Istnienie średniowiecznego grodu obronnego potwierdziły prace, jakie prowadził tu w latach 90. zespół archeologów kierowany przez Błażeja Muzolfa. Wśród odkrytych przedmiotów są topory, długie noże bojowe, groty oszczepów, bełtów i strzał, ostrogi – przypomina inspektor ds. promocji i przedsięwzięć publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, Bożena Kołodziej-Pawłowska.

Pierwsze ślady ludzi na Górze Birów sięgają nawet 30 tys. lat wstecz. Między 5000 a 4000 lat temu powstała tam pierwsza osada rolników i hodowców.

W okresie rozbicia dzielnicowego Polski powstały na Górze Birów wały drewniano-kamienno-ziemne. – Gród został zniszczony w wyniku pożaru wznieconego najprawdopodobniej w czasie walk polsko-czeskich, w pierwszej połowie XIV wieku i dopiero po tym wydarzeniu przystąpiono do budowy Zamku Ogrodzieniec, którego ruiny stoją po dzień dzisiejszy – mówi przedstawicielka Urzędu Miasta i Gminy w
Ogrodzieńcu.

Więcej w Nauka w Polsce.