Muzeum Dawnych Słowian z naciskiem na archeologię eksperymentalną

Od 2005 roku Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym prowadzone są prace nad autorskim projektem pod nazwą „Muzeum Dawnych Słowian”.

Jego celem ma być stworzenie otwartego muzeum tematycznego – tzw. ekomuzeum, którego głównymi elementami będą turystyczna trasa tematyczna oraz otwarty ośrodek archeologii doświadczalnej, prowadzący warsztaty popularyzujące tę dziedzinę wiedzy.

Całość usytuowana zostanie wzdłuż położonego nad rzeką Chodelką skupiska wczesnośredniowiecznych grodzisk słowiańskich: Chodlika, Podgórza, Kłodnicy i Żmijowisk.

„W tym nietypowym muzeum podstawową formą popularyzowania wiedzy o życiu wczesnośredniowiecznych społeczeństw będą eksperymenty archeologiczne” – wyjaśnia mgr Paweł Lis, reprezentujący samodzielne stanowisko ds. dziedzictwa archeologicznego Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

Istotą funkcjonowania placówki – będącej polskim odpowiednikiem popularnych w Europie Zachodniej ekomuzeów – ma być prezentowanie wartości kulturowych w naturalnym, nie przekształconym na potrzeby turystów, krajobrazie przyrodniczym i kulturowym.

Podstawowymi elementami „Muzeum Dawnych Słowian” będą szlak tematyczny „Grodziska nad Chodelką”, obejmujący relikty słowiańskich założeń obronnych w Chodliku, Żmijowiskach, Kłodnicy i Podgórzu oraz ośrodek archeologii doświadczalnej, który powstanie przy częściowo zrekonstruowanym grodzisku w Żmijowiskach. Zwiedzającym udostępnione zostaną m.in. odtworzone fragmenty umocnień grodu z IX wieku, półziemiankowe budowle mieszkalne i wczesnośredniowieczne urządzenia techniczne, w których będą mogli przyjrzeć się z bliska codziennemu życiu naszych słowiańskich przodków: zobaczyć produkcję naczyń ceramicznych, wytop i obróbkę żelaza, czy proces przygotowywania pokarmów.

Więcej w Nauka w Polsce.