Sudańska misja archeologów z Gdańska

Naukowcy z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (MAG) od 1996 roku badają w Sudanie tereny nad środkowym Nilem w rejonie jego IV katarakty.

Ich praca jest częścią wielkiego, międzynarodowego programu prowadzonego w związku z planami budowy tamy w rejonie wyspy Merowe. Akcja ma na celu ratowanie dziedzictwa kulturowego i ochronę zabytków na terenach, które w przyszłości zostaną zalane.

Do roku 2007 naukowcy udokumentowali na tym terenie 778 stanowisk archeologicznych – głównie osad, obozowisk, twierdz, kościołów i cmentarzysk datowanych od starszej epoki kamienia po islam.

W sezonie 2008 ekipa MAG skupiła się na dalszym prowadzeniu wykopalisk, rejestracji rytów naskalnych oraz wycięciu niektórych rytów znajdujących się na powierzchni ostańców skalnych i przewiezieniu chociaż części z nich do muzeów w Chartumie i Gdańsku.

Zlokalizowanie dużej liczby stanowisk zawierających ryty naskalne jest jednym z ważniejszych efektów badań naukowców z Gdańska. Jak się okazało, ryty te pochodzą z bardzo różnych epok – najstarsze z nich przedstawiają sylwetki dzikich zwierząt (gazel, słoni, żyraf i strusi), późniejsze także zwierząt hodowlanych, a od okresu predynastycznego na rysunkach widoczną są również łodzie, sylwetki wielbłądów, koni, a często także jeźdźców.

Na stanowiskach z epoki kamienia archeolodzy odnaleźli natomiast liczne fragmenty ceramiki, w tym uważanej za najstarszą na świecie ceramiki mezolitycznej. Rewelacją okazało się zaś odkrycie w rejonie IV katarakty wielu osad i cmentarzysk kultury kermańskiej, powstałej i rozwijającej się samodzielnie na terenie Górnej Nubii równolegle ze Średnim Państwem w Egipcie i datowanej na lata 2500- 1500 r. p.n.e. Dotychczas, jak podkreślają specjaliści, nieznane były stanowiska tej kultury tak daleko wysunięte na południowy- wschód.

Gdańscy archeolodzy znaleźli także m.in. kilka cmentarzysk z okresu napatańskiego, z charakterystycznymi grobami kopułowymi. Poza tym na terenie IV katarakty odnaleziono osady, twierdze i cmentarzyska datowane na okres meroicki, postmeroicki (IV-VI w n.e.) i chrześcijański (VI-XIII w. n.e.).

Więcej w Nauka w Polsce.

Najnowsze odkrycia Polaków za granicą.