150 lat teorii ewolucji

1 lipca 1858 roku Karol Darwin i Alfred Russel Wallace przedstawili* w Towarzystwie Linneuszowskim w Londynie referat „On the Tendency of Species to form Varieties; On the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection”. Było to pierwsza publiczna prezentacja teorii ewolucji, choć przeszła w zasadzie bez echa. Dopiero wydana rok później książka Darwina wywołała zamieszanie.

Przez te 150 lat nasza wiedza o przeszłości życia na ziemi wzbogaciła się w niewyobrażalny sposób. Znaleziono tysiące dowodów, które potwierdziły, że Darwin miał rację. Niestety, wciąż jest mnóstwo ludzi, którzy uważają, że ewolucja nie istnieje. Jeśli któryś tu zajrzy, to polecam mu artykuły w serwisie Ewolucja.

* Żaden z nich nie był obecny na prezentacji. Materiały przeczytał zgromadzonym sekretarz towarzystwa John Joseph Bennett.