Archeologiczne Zdjęcie Polski ma już 30 lat

Dokładnie 30 lat temu Ministerstwo Kultury przy wsparciu Ośrodka Dokumentacji Zabytków zainicjowało program Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP). Jak twierdzą specjaliści jest to rzecz unikalna w skali całego świata; nigdzie indziej nie prowadzi się tego typu badań z tak wielkim rozmachem.

AZP jest programem badawczo-konserwatorskim o ogólnokrajowym zasięgu. Polega na odszukiwaniu i rozpoznawaniu – metodą badań powierzchniowych i z dokumentów źródłowych – stanowisk archeologicznych, a następnie rejestrowaniu ich i nanoszeniu na specjalne mapy. Dzięki temu powstaje wielkie archiwum informacji o stanowiskach archeologicznych w Polsce.

Do tej pory w ramach programu przebadano 87 proc. powierzchni kraju, odkrywając i dokumentując 435 tys. stanowisk archeologicznych. Około 60 proc. z nich to punkty i ślady osadnicze, czyli miejsca, w których natrafiono na bardzo niewiele zabytków. Resztę stanowią stanowiska o charakterze osadniczym, obronnym, produkcyjnym, kultowym oraz stanowiska, które są użytkowane do dzisiaj – na terenach historycznych miast.

Pozostało jeszcze ponad 1000 niezbadanych stanowisk. Najwięcej z nich jest w województwach: małopolskim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Po ich przebadaniu Archeologiczne Zdjęcie Polski będzie pełne.

Więcej o AZP w Nauka w Polsce.

Tags: