Średniowieczne piece odkryto w Kraśniku

Średniowieczne piece służące do wypalania cegieł, wapna i innych materiałów budowlanych odkryto we wsi Suchynia nad zalewem kraśnickim. – Jesteśmy pewni, że piece pochodzą z przełomu XV i XVI wieku, ale prawdopodobnie używano ich także wcześniej – mówi Zbigniew Wichrowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Kraśniku, który kieruje pracami archeologicznymi.

– To duża ciekawostka dla lokalnej historii ceglarstwa i ważny materiał badawczy. Do tej pory nie znaleźliśmy ścisłych analogii, ani w Polsce ani w Europie, do konstrukcji pieców, które zostały odkryte koło Kraśnika – zaznacza Wichrowski.

Do odkrycia doszło przypadkowo w 2007 roku podczas budowy parkingu i obiektów rekreacyjnych nad zalewem kraśnickim. Ujawniono wtedy jeden piec – dwukomorowy, wybudowany z głazów narzutowych i cegły palcówki. Zachował się na poziomie przyziemia, ale za to dosyć głęboko w ziemi – do dwóch metrów.

Podczas dalszych prac naukowcy odsłonili zarys drugiego, nieco mniejszego pieca. – Tu prawdopodobnie wypalano inny asortyment gliniany, na który było mniejsze zapotrzebowanie – dachówkę i gąsiory. W środku pieca natrafiliśmy bowiem na fragmenty cegły glazurowanej – opowiada archeolog.

Więcej w Nauka w Polsce.

Najnowsze odkrycia archeologiczne w Polsce

Tags: ,