Średniowieczne cmentarzysko w Wilanowie

Podczas prac badawczo-konserwatorskich w zespole parkowym w Wilanowie grupa archeologów pod kierunkiem Andrzeja Gołembnika odkryła wczesnośredniowieczne cmentarzysko z zachowanymi szczątkami ludzkimi. Wiek znaleziska określa się na 800 lat.

Archeolodzy natrafili m.in. na szkielety ludzkie i metalowe ozdoby. Na ich podstawie naukowcy ustalili, że cmentarz założony został najprawdopodobniej przez Słowian, przodków Mazowszan. Mimo iż żyli oni już w czasach chrześcijańskich, podczas pochówku stosowali wiele pogańskich zwyczajów. Jednym z nich jest właśnie grzebanie zwłok głową ku północy, a nie w kierunku wschodnim, z którego według tradycji chrześcijańskiej, nadchodzi Zbawiciel.

Więcej o cmentarzysku i badaniach w Wilanowie przeczytacie w Nauka w Polsce.