Składniki DNA w meteorycie

Międzynarodowy zespół naukowców badający meteoryt Murchison znaleziony w 1969 roku w Australii odkrył, że jeden z ważniejszych składników materiału genetycznego tworzącego DNA może pochodzić z kosmosu.

Zdaniem uczonych, wyniki ich najnowszych badań mogą pomóc wyjaśnić, skąd pochodzi życie na Ziemi. Wyniki pracy badaczy zostały opublikowane 15 czerwca w czasopiśmie naukowym „Earth and Planetary Science Letters”.

Naukowcy ustalili, że materiał znaleziony w meteorycie Murchison zawiera cząsteczki uracylu i ksantyny – zasad azotowych wchodzących w skład nukleotydów, prekursorów molekuł tworzących RNA i DNA.

Analiza laboratoryjna wskazała, że odkryte cząsteczki przybyły na ziemię razem z meteorytem – nukleotydy zawierają izotop węgla, który powstaje tylko w przestrzeni kosmicznej, co oznacza, że badane substancje pochodzą z Kosmosu.

– Około 3,8 do 4,5 miliarda lat temu duże fragmenty skał podobnych do tych z meteorytu Murchison regularnie bombardowały Ziemię. W tym samym czasie na naszej planecie powstawały pierwsze formy prymitywnego życia, więc możliwe, że jego źródłem były cząsteczki przyniesione właśnie przez deszcz meteorytów – powiedziała dr Zita Martins z Imperial College London (czytaj komentarz do tej wypowiedzi).

Więcej w depeszy PAP, którą znalazłem na stronach Rzeczpospolitej.

Tags: ,