Zidentyfikowano szczątki zamordowanych dzieci ostatniego cara Rosji

Badania DNA potwierdziły, że znalezione latem ubiegłego roku w Jekaterynburgu na Uralu kości chłopca i młodej kobiety należą do dzieci cara Mikołaja II Romanowa.

Car Mikołaj II z rodziną. Zdjęcie z 1913 roku

Ostatniego cara Rosji bolszewicy rozstrzelali wraz z żoną i piątką dzieci 17 lipca 1918 roku. Ich szczątki ukryli. Znaleziono je dopiero w 1991 roku w Jekaterynburgu, ale brakowało kości jedynego syna Aleksego i jednej z córek.

Zdaniem specjalistów nie ma wątpliwości, że odkryte w sierpniu ubiegłym roku szczątki należą do Aleksego i Marii. Badania genetyczne przeprowadziły laboratoria w Rosji i USA.

Identyfikacja ostatnich dzieci Mikołaja II kończy wszelkie spekulacje o tym, że któremuś z nich udało się uciec bolszewikom. Przez kilkadziesiąt lat pojawiło się na świecie wiele osób udających któreś z dzieci cara. Teraz wiemy, że wszystkie zginęły latem 1918 roku.

Na podstawie Yahoo/AP.