Posłuchaj neandertalskiego „e”

Po około 25 tysiącach lat milczenia na świecie znów rozbrzmiał głos neandertalczyka. Wypowiedź nie jest jednak zbyt długa (posłuchaj). Wydał ją z siebie nie neandertalczyk, ale komputer.

Robert McCarthy, antropolog z Florida Atlantic University w Boca Raton użył trzech najnowszych rekonstrukcji krtani naszego wymarłego kuzyna, by odtworzyć jego mowę. Zdaniem uczonego mowa neandertalczyka nie osiągnęła takiej złożoności jak nasza, gdyż pewne niewielkie niuanse były dla niego nieosiągalne. McCarthy zamierza stworzyć w przyszłości symulację całego zdania wypowiedzianego neandertalskim głosem.

Na podstawie New Scientist.