Narzędzia pradawnych Australijczyków

Setki małych ostrzy oraz krzemienny rdzeń, z którego je odłupywano znaleźli archeolodzy w północno-zachodniej części Australii. Narzędzia mają aż 35 tysięcy lat. Leżały na głębokości dwóch metrów pod skalnym nawisem, który służył kiedyś za schronienie przodkom Aborygenów. Jest to jedno z najstarszych znalezisk w tej części Australii. Archeolodzy znaleźli też nasiona, korę i inne kawałki roślin.

Naukowców zatrudnili miejscowi Aborygeni. Chcieli sprawdzić, czy na terenie miejscowej kopalni nie ma jakichś pozostałości po ich przodkach, które mogłyby ulec zniszczeniu w związku z rozbudową zakładu.

Znalezione narzędzia zostaną dokładnie przebadane. Naukowcy liczą, że są na nich pozostałości, które zdradzą dietę pradawnych Australijczyków. Planują też przebadać kilkanaście podobnych miejsc w okolicy.

Zdaniem profesora Iaina Davidsona z University of New England w Armidale znalezisko jest ważne, bo pokazuje, że ludzie zasiedlili bardziej suche tereny Australii wcześniej niż dotychczas sądzono. – Bardzo szybko nauczyli się jak tam przetrwać – ocenia archeolog.

Najstarsze stanowiska archeologiczne w Australii mają co najmniej 40 tysięcy lat.

Na podstawie National Geographic. Jest zdjęcie ostrza.