Prehistoryczne płytki z nacięciami odkryto w Ćmielowie

Trzy niewielkie płytki żółtego piaskowca noszące ślady rytów lub nacięć wykonanych przy pomocy bardzo twardych narzędzi krzemiennych – niezwykłe przykłady sztuki sprzed około 12 tys. lat odkryli archeolodzy w Ćmielowie na Sandomierszczyźnie. – Najprawdopodobniej są to tylko drobne fragmenty większych przedstawień – zaznacza Michał Przeździecki z Instytutu Archeologii UW, kierownik badań na stanowisku.

Stanowisko na którym dokonano tego fascynującego odkrycia interpretowane jest przez archeologów jako pozostałość obozowiska myśliwych związanych z kulturą magdaleńską. Kultura ta kojarzoną jest głównie z malowidłami naskalnymi oraz bogato ornamentowanymi wyrobami z kości i poroża.

Więcej w Nauka w Polsce.

Tags: