Z Afryki wychodziliśmy dwa razy

Wszyscy współcześni ludzie są potomkami Homo sapiens, którzy wyszli z Afryki około 50 tysięcy lat temu. Jednak 50 tysięcy lat wcześniej Czarny Ląd opuściła inna grupa naszego gatunku.

Według Michaela Schillaciego z University of Toronto zasiedlili oni nie tylko Bliski Wschód, gdzie znaleźliśmy szczątki Homo sapiens sprzed 100 tysięcy lat, ale pomaszerowali znacznie dalej. Naukowiec dostrzegł genetyczne podobieństwo tych wczesnych mieszkańców Bliskiego Wschodu do najstarszych Homo sapiens z Indonezji i Australii. Później potomkowie pierwszych emigrantów zostali genetycznie wchłonięci przez drugą falę Homo sapiens.

Schillaci dostrzegł też pewne podobieństwo tych wczesnych Homo sapiens do neandertalczyków, którzy wyewoluowali w Europie i również dotarli na Bliski Wschód. Zdaniem uczonego może to być efekt współżycia z neandertalczykami, albo pozostałość po wspólnym przodku obu gatunków ludzi.

Naukowiec oceniał genetyczne podobieństwo porównując wymiary czaszek 28 współczesnych i prehistorycznych społeczności. Jego arykuł został zaakceptowany do publikacji w Journal of Human Evolution.

Na podstawie Discovery News