Wieloletni spór o zasiedlenie Ameryki wkrótce wygaśnie?

Miesiąc temu pisałem o teorii naukowców z University of Floryda, którzy w oparciu o badania genetyczne uznali, że ludzie zanim zajęli Amerykę utknęli na wiele tysięcy lat w Beringii, lądzie łączącym niegdyś Alaskę z Syberią. Założenie to tłumaczyło dlaczego czasami wyniki badań genetycznych wskazywały na zasiedlenie Nowego Świata 30 tysięcy lat temu, a czasami 15 tysięcy lat temu.

W „Science” ukazał się właśnie artykuł podsumowujący wyniki badań genetycznych oraz archeologicznych przeprowadzonych na 43 stanowiskach w Ameryce i Azji. Jego autorzy również twierdzą, że ludzie utknęli na terenach między Alaską a Syberią i zasiedlili Amerykę dopiero 16-15 tysięcy lat temu, choć opuścili Syberię kilka tysięcy lat wcześniej.

Od lat trwał spór o datę zasiedlenia Ameryki. Wielu uważało, że nastąpiło to 12-13 tysięcy lat temu. Wskazywały na to najstarsze ślady ludzkiej bytności zaliczane do kultury Clovis. Nie brakowało jednak naukowców twierdzących, że do zasiedlenia doszło dużo wcześniej, ale mieli oni kłopoty z przedstawieniem odpowiednio mocnych dowodów archeologicznych. Autorzy artykułu w „Science” problemy ze znalezieniem starszych śladów bytności człowieka tłumaczą niewielką liczbą pierwszych Amerykanów.

Najnowsze publikacje przedstawiają dość logiczną chronologię marszu przodków Indian z Azji do Ameryki i dają szansę na zakończenie wieloletniego sporu.

Na podstawie National Geographic.