Odkopali tysiąc starożytnych grobów podczas budowy metra

Budowniczowie metra w greckim mieście Saloniki odkopali już tysiąc grobów pochodzących z okresu od I w. p.n.e.- V w n.e. Pochówki odkryli w dwóch miejscach, w których były starożytne cmentarzyska.

Po części grobów zostały tylko ślady po drewnianej trumnie zakopanej w zwykłej dziurze w ziemi. Ale zdarzały się też pochówki okazalsze, jak np. marmurowe mauzoleum z pięcioma pomieszczeniami. W niektórych grobach naukowcy znaleźli biżuterię, monety i różne dzieła sztuki.

Na podstawie Yahoo/AP.