Nowe odkrycia Polaków w Sakkarze

Około 20 pochówków, w tym kilka zachowanych w całości mumii, odkryli polscy archeolodzy na nekropolii z okresu ptolemejskiego (III-I w. p.n.e.) w Sakkarze w Egipcie. Niektóre z nich mają przepiękne kartonaże – gipsowe powłoki pokryte malowidłami o treści religijnej.

– Jest to niezwykle cenne, ponieważ świadczy, że istniała specyficzna „szkoła” wykonywania kartonaży i dekorowania mumii w Sakkarze. – mówi kierujący pracami prof. Karol Myśliwiec. – W różnych muzeach na świecie znajduje się szereg mumii podobnych do tych odkrytych przez nas – nieznane jest jednak ich pochodzenie. Dzięki naszym znaleziskom wiele muzeów w różnych krajach będzie mogło określić pochodzenie swoich zabytków, właśnie z nekropoli w Sakkarze – tłumaczy.

Groby znajdowały się tuż pod powierzchnią piasku, na terenie tzw. „nekropoli górnej”, położonej po zachodniej stronie najstarszej piramidy świata, zbudowanej dla faraona Dżesera. Archeolodzy podejrzewają, że takich pochówków są w tym miejscu setki. Wśród odkrytych są także pochówki nietknięte przez złodziei. To rzadkie, gdyż większość grobów na tym terenie już w starożytności okradli rabusie szukających cennych przedmiotów.

W nietkniętych pochówkach archeolodzy znaleźli m.in. wykonane z drewna tzw. skrzynie kanopskie, do których wkładano wnętrzności zmarłego, wyjęte z ciała w procesie mumifikacji. Jedna skrzynia wyróżnia się piękną, świetnie zachowaną polichromią, która pokrywa całą jej powierzchnię. W tym samym pochówku znajdowała się też znacznych rozmiarów figurka wykonana z drewna przedstawiająca boga zmarłych Ptaha-Ozyrysa-Sokara.

Więcej (w tym zdjęcia) w Nauka w Polsce.

Ostatnie odkrycia w Sakkarze (nie tylko polskie).