W Poznaniu odkryto most z czasów Mieszka I

Kilka miesięcy temu podczas budowy mostu na rzece Cybinie natknięto się na wystające z ziemi dębowe pale. Archeolodzy nie mieli wątpliwości, że są to pozostałości średniowiecznej przeprawy, ale z bliższym określeniem jej wieku musieli poczekać na badania dendrochonologiczne.

50 próbek pobranych z pali przebadał prof. Marek Krąpiec z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Okazało się, że most powstał za panowania księcia Mieszka I. Większość pali pochodzi bowiem z lat 977-979. W tym czasie trwała intensywna przebudowa piastowskiego grodu na poznańskim Ostrowie Tumskim – wyspie leżącej między Wartą a Cybiną.

Część pali pochodzi z późniejszych lat, m.in. z pierwszej dekady XI w. Wskazuje to na częste remonty mostu, a może nawet jego przebudowę za panowania Bolesława Chrobrego. Najmłodsza data uzyskana z pobranych próbek to 1021 r.

Most miał aż 7 metrów szerokości dzięki czemu mogły się na nim swobodnie mijać dwa wozy. Postawienie tak wspaniałej (jak na tamte czasy) przeprawy nie powinno jednak dziwić. Ostrów Tumski był w X wieku jednym z najważniejszych ośrodków państwa Piastów. Znajdowało się tam książęce palatium, które jest największą odkrytą na ziemiach polskich budowlą świecką z tego okresu. Stała tam także najstarsza katedra w Polsce, zbudowana prawdopodobnie w 966 roku, a pełniąca funkcję katedry od 968, kiedy Ostrów Tumski stał się siedzibą Jordana, pierwszego polskiego biskupa.

Więcej (w tym zdjęcie pali) w „Gazecie Wyborczej„. Zajrzyjcie też na zdjęcie w Wikipedii. Pale znaleziono dokładnie w tym miejscu, w którym stoi żółta koparka. Niestety sama rzeka była kiedyś regulowana i pozostałości mostu nie zachowały się na jej dnie.