Neandertalczyk z ognistą fryzurą

Najpewniej zdarzali się rudowłosi neandertalczycy – orzekli genetycy, którym udało się uzyskać fragment ważnego genu MC1R ze szczątków naszych wymarłych krewniaków. Podczas analizy fragmentu naukowcy natknęli się na mutację, która odpowiada za ognistą fryzurę.

– Neandertalczycy mieli prawdopodobnie pełną gamę kolorów włosów tak jak współcześni Europejczycy – od ciemnych przez rude aż po blond – powiedział BBC jeden z genetyków.

Badania pozwoliły też ustalić, że u Homo sapiens czerwone włosy wyształciły się niezależnie od neandertalczyków, gdyż odpowiadająca za to u nich mutacja jest inna niż u Homo sapiens.

Niegdyś podejrzewano, że rude włosy u niektórych Homo sapiens mogą być pozostałością po neandertalczykach. Miało to tłumaczyć dlaczego rudowłosi ludzie występowali tylko w Europie.

Więcej o rudych czuprynach neandertalczyków dowiecie się z BBC i z blogu Miggawki.