Na co chorowano w czasach Piastów

Schorzenia kręgosłupa oraz stawów, a także urazy układu kostnego – to najczęstsze dolegliwości wczesnośredniowiecznych mieszkańców Kałdusa i Gruczna (woj. kujawsko-pomorskie). Wiemy to dzięki trwającym od połowy lat 90. dokładnym badaniom tamtejszych cmentarzysk z X-XIV w., z których naukowcy wydobyli już ponad 3 tysiące szkieletów.

Ślady na kościach wskazują, że naszych przodków nękały wirusy, bakterie i grzyby chorobotwórcze. Na kilku szkieletach odkryto ślady, które mogą być pozostałościami po trądzie oraz po gruźlicy. Nie brak też ran zadanych mieczami bądź toporami.

Główne przyczyny chorób to ciężka praca fizyczna, nieprawidłowe odżywianie (odpowiedzialne m.in. za krzywicę, szkorbut i anemię) i złe warunki higieniczne. Wygląda jednak na to, że opieka lekarska była niczego sobie. – Większość urazów jest dobrze wygojona i tylko niezbyt liczne wykazują powikłania. Dowodzi to, że średniowieczni cyrulicy najczęściej doskonale dawali sobie radę z ich leczeniem. Do niezmiernie interesujących znalezisk należą ślady interwencji chirurgicznych, w postaci amputacji kończyn i trepanacji czaszek. Wszystkie noszą ślady wygojenia i należy uznać je za udane – opowiada dr Tomasz Kozłowski, antropolog z Zakładu Antropologii Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Więcej, w tym kilka ciekawych zdjęć, w PAP – Nauka w Polsce.