Makabryczne praktyki w obronie przed zmarłymi

Archeolodzy z toruńskiego UMK znaleźli na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Kałdusie niedaleko Chełmna ślady praktyk, które miały chronić ludzi przed „powracającymi” zmarłymi. Jednym z najciekawszych znalezisk jest podwójny grób z XI w. z ciałami mężczyzny i kobiety, którym przed pogrzebem ścięto głowy. Archeolodzy znaleźli również szkielety ułożone na boku lub brzuchu bez wyposażenia, a także takie, które zostały przygniecione dużymi głazami. – To dowody, że średniowieczny człowiek żył w świecie wypełnionym irracjonalnymi lękami – twierdzą naukowcy.

Więcej w depeszy PAP