Pasterze-artyści z egipskiej oazy

– Twórcy sztuki naskalnej z Dachli byli pasterzami bydła. Żyli tu mniej więcej 8-5 tysięcy lat temu – opowiada PAP prof. Michał Kobusiewicz z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, który bada pozostałości po ludziach żyjących niegdyś w tej oazie. Leży ona w środku egipskiej Pustyni Zachodniej. Słynie z licznych naskalnych rytów przedstawiających kobiety, żyrafy czy słonie.

Archeolodzy znaleźli w okolicy pozostałości po wielu osadach z epoki kamienia, które prehistoryczni pasterze zakładali w pobliżu liczniejszych niż dziś źródeł wody. Profesor Kobusiewicz, oprócz badań nad osadnictwem w oazie uczestniczy też w inwentaryzacji sztuki naskalnej. Jedno z wadi, nazwane przez archeologów Colored Wadi (Malowane Wadi) jest badane właśnie przez profesora. – Ma kilkanaście kilometrów długości. Na jego piaskowcowych zboczach występują ryty naskalne, najczęściej w grupach, czasem pojedynczo. W ostatnim sezonie kontynuowaliśmy dokumentację rysunkową i fotograficzną oraz kopiowanie na foliach rytów uprzednio znalezionych – opisuje prowadzone prace archeolog. Podczas tych prac naukowcy odnależli nieznane dotąd skupiska rytów.

Więcej w Nauka w Polsce.