Yale zwróci Peru zabytki z Machu Picchu

Cztery tysiące zabytków, które odkrywca zaginionego miasta Inków Hiram Bingham znalazł podczas prac w Machu Picchu w latach 1911-1915, wróci do Peru. Przez ponad 90 lat zabytki, w tym mumie, ceramika, srebrne posążki, biżuteria, instrumenty muzyczne i ludzkie kości były przechowywane na uniwersytecie Yale’a w USA.

Ruiny Machu Picchu
Autor: Mathias Ripp
Zdjęcie na licencji Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0

Odzyskane zabytki zostaną ulokowane w nowym muzeum, które ma być otwarte w dawnej stolicy Inków Cuzco w stulecie odkrycia Machu Picchu (2011 r.). Yale będzie doradzało władzom peruwiańskim przy organizowaniu muzeum. Niektóre zabytki pozostaną jeszcze przez jakiś czas na uniwersytecie dla celów badawczych.

Na podstawie BBC. Zdjęcia niektórych zabytków z Machu Picchu.