Pochodzimy tylko i wyłącznie z Afryki

Tak uważa zespół naukowców, którym kieruje Andrea Manica z University of Cambridge. Dowodem na to są badania ludzkiego DNA i czaszek. Zdaniem naukowców wyraźnie wskazują one na zmniejszanie się różnorodności genetycznej i fizycznej w miarę oddalania się Homo sapiens od Afryki.

Naukowcy przebadali ponad 6000 czaszek kobiet i mężczyzn należących do ponad stu dawnych społeczności. Czaszki miały najwyżej 2000 lat, gdyż naukowcom zależało na tym, by były w doskonałym stanie. Wyniki analizy czaszek porównali z wynikami prowadzonych od lat badań genetycznych naszej populacji. Zaobserwowanoe podczas badania czaszek zmniejszanie się różnorodności fizycznej zdaniem badaczy doskonale pasowało do tego samego procesu w naszych genach. Według Manici i jej współpracowników badania wskazały, że kolebką współczesnych ludzi jest południowo-środkowa Afryka.

Zmniejszanie się różnorodnosci jest skutkiem „wąskich gardeł”, czyli zdarzeń, podczas których ginęła część ludzi, co zubażało pulę genów i cech fizycznych danej populacji. Badania wykazały, że najmniej zróżnicowane pierwotne społeczności są w Australii i Ameryce Południowej, a więc w rejonach najbardziej oddalonych od Afryki, do których ludzie wędrowali najdłużej. Badania wskazują też, że nasz gatunek nie przyjął żadnych domieszek od żyjących w Europie neandertalczyków czy azjatyckich Homo erectus. Co prawda Manica nie wyklucza, że nasi przodkowie mieli bardzo bliskie kontakty z neandertalczykami i Homo erectus, ale jest pewna, że kontakty te nic nie wniosły do naszej puli genetycznej.

Nie wszyscy naukowcy zgadzają się z wnioskami Manici i jej współpracowników. Wśród nich jest antropolog Erik Trinkaus, który odkrył szczątki ludzi będących jego zdaniem potomkami Homo sapiens i neandertalczyków. Według Trinkausa pewnych cech anatomicznych i genetycznych nie da się wytłumaczyć tylko ekspansją ludzi z Afryki. – Idea, że ludzie stają się bardziej jednolici, im są dalej od Afryki, jest niedorzeczna. Współcześni Chińczycy i Aborygeni nie są do siebie bardziej podobni, niż Europejczycy do Afrykanów – twierdzi Trinkaus.

Na podstawie EurekAlert i National Geographic. Zespół Manici opublikował swoje badania w Nature.