Mięsa średniowiecznych krakowian

– Głównym źródłem mięsa dla mieszkańców średniowiecznego Krakowa było bydło, a w mniejszym stopniu świnia, koza i owca – opowiada dr Piotr Wojtal, paleontolog z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN. Wiedzę tę uzyskał dzięki kościom znalezionym na Rynku Głównym w Krakowie podczas wykopalisk prowadzonych w latach 2005-2006.

Wśród 70 tysięcy szczątków wykopanych na Rynku były również kości zwierząt dzikich: jelenia, sarny i zająca. Gdy chodzi o ptaki, to oprócz drobiu – kury i kaczki, znaleziono szczątki kawek pustułek i dzikiego ptactwa łownego: cietrzewi, głuszców, krogulców i kuropatw. Archeolodzy wykopali również duże ilości rybich łusek oraz muszle ślimaków.

Wszystkie te odpady znalazły się na Rynku ponieważ po zakończeniu posiłku mieszkańcy miasta wyrzucali je na ulicę. Tam walały się czasami bardzo długo gryzione przez psy i zadeptywane przez przechodniów. Archeolodzy znaleźli też szczątki zwierząt domowych: konia, kota i psa, a także zabitych zapewne dla futer wiewiórki i rysia.

Więcej w serwisie PAP-Nauka w Polsce.

Tags: