Zalana kraina naszych przodków

Brytyjscy naukowcy stworzyli trójwymiarową mapę dna Morza Północnego. Jeszcze 13 tysięcy lat temu cały ten obszar był lądem, na którym żyli ludzie i zwierzęta. Jednak zasilany topniejącymi lodowcami Atlantyk zalał go i około osiem tysięcy lat temu wybrzeża Morza Północnego uzyskały obecny kształt. Naukowcy liczą, że pod wodą zachowały się ślady po żyjących tam niegdyś ludziach. Potwierdzają to przypadkowe znaleziska. Na przykład w 1931 rybacki trawler wyłowił 40 kilometrów od brzegów Brytanii kościany harpun sprzed 14 tysięcy lat.

Więcej o mapie zalanego lądu przeczytacie w The Guardian i w BBC. Duży materiał znajdziecie też w styczniowo-lutowym numerze „Archaeology” (skrót)