Pogańskie paleniska z Wilanowa

Prawdopodobne miejsce pogańskich rytuałów z czasów wczesnego średniowiecza odkryli archeolodzy w Wilanowie koło Grodziska Wielkopolskiego. Pozostałości prawie 30 palenisk odsłonili przypadkiem, gdy szukali wczesnobrązowych kurhanów.

Paleniska to jamy mające około 1,1-1,8 m długości, 0,8-1,3 m szerokości i 0,12-0,40 m głębokości. Na ich spodzie leżały otoczaki, których stan wskazuje na wielokrotne używanie palenisk. – Miejsce to mogło pełnić funkcję tzw. świętego gaju, co w sensie chronologicznym może jak najbardziej odpowiadać ówczesnej – pogańskiej – rzeczywistości – uważa Andrzej Krzyszowski z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Więcej w PAP-Nauka w Polsce.