Na tropie najstarszych Kielc

Resztki chaty pochodzącej najprawdopodobniej z XII wieku odkopali archeolodzy przy kościele św. Wojciecha w Kielcach. Odkrycie daje dużą szansę na w miarę precyzyjne określenie czasu powstania Kielc. W środku budynku archeolodzy znaleźli ponad sto fragmentów ceramiki.

To już drugi wczesnośredniowieczny dom odsłonięty w mieście. W latach 60. XX wieku archeolodzy odkryli niedaleko kościoła fragment chaty z XI-XII wieku. Początki Kielc nie są dokładnie znane. Najstarsza wzmianka o kościele św. Wojciecha pochodzi z XII wieku kiedy powstawała kolegiata. Nie wiadomo jednak czy obecny kościół stoi dokładnie na miejscu pierwszej świątyni.

Więcej w PAP – Nauka w Polsce.

Tags: