Zaklęcie w egipskiej piramidzie najstarszym semickim napisem

Egiptolodzy przez długi czas głowili się nad jednym z tekstów znalezionych we wnętrzu mało znanej piramidy króla Unisa, zbudowanej w Sakkarze ponad 4300 lat temu. Choć całość imskrypcji była zapisana hieroglifami, to jednak część zwrotów była całkowicie niezrozumiała.

Przełom nastąpił, gdy inskrypcja trafiła w ręce prof. Richarda Steinera z New York’s Yeshiva University, który zajmuje się semickimi językami. Okazało się, że dziwne zwroty, to kanaanejskie zaklęcie, które miało chronić miejsce spoczynku faraona przed wężami. Egipcjanie użyli zaklęcia w języku mieszkańców Kanaanu, czyli późniejszej Palestyny, bo wierzyli, że węże go rozumieją. Zdaniem Steinera jest to najstarszy znany semicki tekst.

Na podstawie The Jerusalem Post.